daimyo

Björn Energy AS


Björn Energy har ambisjoner om å utvikle og drifte fjernvarmenett i Storbritannia.

Björn Energy er et joint venture mellom Daimyo AS, Pemco AS, og AKJ Energiteknik AB som tilfører selskapet verdifull kompetanse innenfor design, bygging, drift og administrasjon av fjernvarmenett. 

Björn Energy ønsker å bli en foretrukket partner for lokale myndigheter og industriselskaper i Storbritannia som ønsker å utvikle en effektiv distribusjonstjeneste for oppvarming samtidig som de reduserer karbonavtrykket.

Virksomhet:
Fjernvarme

Bærekraft:
Fornybare energikilder

Plassering:
Oslo

Omsetning 2020:
~
0

Ansatte 2020:
2

Investeringsår:
2020