daimyo

IJsbeer Energie Europa B.V.


Varmekraftverk i Nederland der vi eksekverer 'Project Ice Block' som skal utnytte spillvarmen til produksjon av distanseblokker til europaller.

Ijsbeer Energie Europa B.V. eier og drifter et 12,5MW varmekraftverk i Steenwijk, Nederland, som produserer grønn kraft basert på biomasse. Anlegget ble oppført i 2010, og siden oppstart er det investert rundt EUR 40m. Det prosjekteres i øyeblikket et større anlegg som skal utnytte spillvarmen fra varmekraftverket til å produsere distanseblokker til europaller.

Virksomhet:
Bærekraftig produksjon av elektrisitet, damp og distanseblokker til europaller

Bærekraft:
Fornybare energikilder og returtre

Plassering:
Steenwijk, Nederland

Omsetning 2020:
~0 MEUR

Ansatte 2020:
4

Investeringsår:
2015