daimyo

Kvitebjørn Varme AS

Kvitebjørn Varme AS eier og drifter fjernvarmenettet i Tromsø.

Siden 1986 har selskapet levert pålitelig og miljøvennlig varme til både private og offentlige kunder i Tromsø, blant annet universitet og sykehus. På slutten av 2016 ferdigstilte Kvitebjørn et omfattende investeringsprogram som inkluderte utvidelse av fjernvarmenettet og et nytt 2x10 MW energigjenvinningsanlegg. I 2020 leverte Kvitebjørn 143 GWh, men nye kunder koples fortløpende på nettet.

Virksomhet:
Fjernvarme

Bærekraft:
Fornybare energikilder

Plassering:
Tromsø

Omsetning 2020:
157 MNOK

Ansatte 2020:
20

Investeringsår:
2014