daimyo

Salten Energigjenvinning AS

Salten Energigjenvinning AS er et 50/50 Joint Venture mellom Elkem ASA og Kvitebjørn Energi AS. Selskapet ble etablert for å bygge og drifte et Energy Recovery Plant (ERP) tilsluttet Elkems tre silisium smelteovner i Salten.


ERP-anlegget forventes ferdigstilt ila. 2021, og vil benytte ovnenes avgassvarme til å produsere damp som deretter ledes gjennom en turbin for kraftproduksjon. Anslagsvis vil 270-280 GWh elektrisitet bli generert årlig, tilsvarende forbruket til ca. 15.000 husholdninger. Etablert teknologi, tilsvarende den som er valgt for Elkems ERP anlegg på Bjølvefossen, Thamshavn og Chicoutimi (Canada), er benyttet i dette prosjektet.

Virksomhet:
Energigjenvinning og kraftproduksjon

Bærekraft:
Utnyttelse av spillvarme

Plassering:
Salten, Norge

Omsetning 2020:
~0 MNOK

Ansatte 2020:
0

Investeringsår:
2017

Tidspunkt for exit:
Februar 2022