daimyo

Saren Energy AS

Eier Kvitebjørn Varme AS, Kvitebjørn Bio-El AS og Sarpsborg Avfallsenergi AS.

Saren Energy AS eier hhv. Kvitebjørn Varme (KVAS), Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) og Kvitebjørn Bio-El AS (KVB).

Kvitebjørn Varme AS har siden 1986 levert pålitelig og miljøvennlig varme til både private og offentlige kunder i Tromsø, blant annet universitet og sykehus. På slutten av 2016 ferdigstilte KVAS et omfattende investeringsprogram som inkluderte utvidelse av fjernvarmenettet og et nytt 2x11 MW energigjenvinningsanlegg. I 2021 leverte KVAS 165 GWh, men nye kunder koples fortløpende på nettet.

Sarpsborg Avfallsenergi AS eier og drifter et 2x16 moderne MW waste-to-energy anlegg ved Sarpsborg, som leverer prosessdamp til Borregaard. Anlegget har vært i drift siden 2009 og forbrenner ca. 80.000 tonns avfall årlig som genererer rundt 200 GWh energi. SAE ble bygget slik at Borregaard kunne fase ut oljekjelene sine.

Kvitebjørn Bio-El AS er et moderne brenselsfleksibelt anlegg med høy miljøstandard lokalisert på Øra i Fredrikstad. Anlegget ble etablert i 2008 og driftes av FREVAR KF. Installert effekt er 25 MW. Anlegget står årlig for energigjenvinning av 50 000 - 60 000 tonn avfallsbasert brensel. Anleggets kapasitet er en årlig energileveranse på 160 GWh fordelt på fjernvarme, industridamp og noe produksjon av elektrisitet.

Kvitebjørn Energi kjøpte KVB av Hafslund i 2018 og i 2020 lagde man selskapet inn under Saren Energy paraplyen sammen med SAE. I 2022 kjøpte Saren Energy alle aksjer i KVAS.

Virksomhet:
Produksjon av fjernvarme, prosessdamp og kraft

Bærekraft:
Fornybare energikilder

Plassering:
KVAS, Tromsø (Norge); SAE, Sarpsborg (Norge); KVB, Fredrikstad (Norge)

Omsetning 2021:
340 MNOK

Ansatte 2021:
35

Investeringsår:
KVB 2018; SAE / Saren Energy 2020; KVAS 2022