daimyo
Logo


Vi er et norsk investeringsselskap med eierinteresser i bransjer som fornybar energi, miljøteknologi, fiskeoppdrett og eiendom.

Om Daimyo

Daimyo AS er et norsk investeringsselskap med eierinteresser i bærekraftig virksomhet og eiendom. Klimaendringene er reelle og krever handling. I Daimyo har vi vært en aktiv og langsiktig investor innen bærekraft siden vi etablerte oss i 2003. Vår ambisjon som eier er å bidra til verdiskapning, konkurransekraft og bærekraft. Våre investeringer er fordelt på tre forretningsområde: Daimyo Direkte, Daimyo Eiendom og Daimyo Invest. Konsernet har hovedkontor i Oslo, Norge.


Daimyos tilnærming til å investere

Aktiv – vi bidrar til at selskapets forretningsplan blir gjennomført – enten gjennom majoritetsposisjoner eller styreposisjoner  

Langsiktighet – vi har tålmodighet til å bistå ledelsen med å få gjennomført virksomhetens strategi

Bærekraftvi bidrar til at våre virksomheter blir mer bærekraftige

 

Daimyo har et bredt sammensatt investeringsteam med industriell, strategisk og finansiell erfaring. Sammen med virksomhetenes kunder, leverandører, ansatte, medinvestorer og finansielle partnere forsøker vi å gjøre en forskjell.

Verdiskapning

Konkurransekraft

Bærekraft


Daimyo Direkte

Våre direkte investeringer omfatter eierskap i en rekke i unoterte virksomheter blant annet innen fornybar energi,  gjenvinning og miljøteknologi.


Daimyo Eiendom

Daimyo Eiendom investerer i næringseiendom og bolig for utleie.


Daimyo Invest

Våre investeringer i noterte aksjer gjelder primært virksomheter der vi kan være med på å bidra til verdiskapning, konkurransekraft og bærekraft gjennom representasjon i styret.


Publikasjoner