daimyo

DAIMYO INVEST

Daimyo investerer i fond og noterte verdipapirer – i selskaper og situasjoner der vi sammen med øvrige eiere kan bidra til verdiskapning.

Våre investeringer i fond og noterte verdipapirer følger primært vår ambisjon om å bidra som en aktiv og langsiktig eier der vi bidrar til verdiskapning, konkurransekraft og bærekraft. Vårt fokus er lav risiko og etablerte virksomheter, gjerne i kombinasjon med spesielle situasjoner der vår involvering kan utgjøre en forskjell.

Risikojustert avkastning

Industriell innsikt

Grundig selekteringsprosess


Eksempler på investeringer: