daimyo

DAIMYO INVEST

Daimyo investerer i fond samt noterte og unoterte verdipapirer i selskaper og situasjoner der vi sammen med øvrige eiere kan bidra til verdiskapning.

Eksempler på nåværende investeringer