daimyo

DAIMYO DIREKTE

Våre direkte investeringer omfatter eierskap i en rekke i unoterte virksomheter blant annet innen fornybar energi,  gjenvinning og miljøteknologi.

Nåværende investeringer

Tidligere investeringer