daimyo

Energos Group AS

Energos Group leverer løsninger for produksjon av fornybar energi, samt utstyr til vannkraft- og offshoreindustrien. Selskapet produserer utstyr og reservedeler, utfører prosjektering og vedlikehold, og gjennomfører EPC for større prosjekter. Energos Group fokuserer på følgende forretningsområder:

Termisk: Teknologi, prosjektering og vedlikehold av energigjenvinningsanlegg. Selskapets proprietære gassifiseringsteknologi brukes ved flere energigjenvinningsanlegg i Europa. Det første anlegget har vært i drift siden 1997, og akkumulert driftstid ved anleggene er i dag over 900.000 timer.

Hydro: Enerquip designer og produserer grindrenskere, varegrinder, luker og øvrig mekanisk utstyr til vannkraftverk. Vi øker effektiviteten ved vannkraftverkene, samtidig som arbeidsplassen blir tryggere.

Offshore: Energos Group har siden 1975 utviklet, produsert og installert komplette og tilpassede løsninger til offshore industrien. Selskapet har en sterk posisjon innenfor sine områder, og blant kundene er ledende selskaper som National Oilwell Varco, Cameron og APL.

Virksomhet:
Termisk, Hydro og Offshore

Bærekraft:
Utstyr til avfall- og energiselskaper

Plassering:
Arendal

Omsetning 2020:
167 MNOK

Ansatte 2020:
77

Investeringsår:
2014