daimyo

Fiboveien 14B-E

Lyngdal 


Selskap:
Handelseiendom Sørvest AS
Org: 918 321 314


Type:
Handel

Areal (BTA): 
14 307 m²

Parkeringsplasser:
190

Oppført:
2017-18

Jonas Thyness

Eiendomsforvalter

+47 451 44 515
jth@daimyo.no

Ronny Gilstad

Vaktmester

+47 924 33 890
rg@daimyo.no